تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W010-10096-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول آتش نشانی پودر خشک

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,