تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R053-10097-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2)

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,