تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R005-09984-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی به کار نیاندازید

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,