تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y029-10021-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط اشیاء

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,