تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W016-10037-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 5 کیلومتر

Speed , 5 , سرعت , 5 ,